Digitalisering av unghästbedömning

icelandic-horses-and ipad

Mindius har fått uppdraget att digitalisera arbetsflödet kopplat till unghästbedömningar. Vår kund är Svenska Islandshästförbundets stiftelse för avel (SIF Avel) och målet är att ersätta dagens pappersformulär med digitala protokoll. Den nya lösningen förenklar arbetsflödet för både domare och arrangörer. Dessutom skapar vi ett verktyg som även kvalitetssäkrar data, ger spårbarhet och inte minst sökbarhet för hästägare.

Det handlar om avelsbedömningar av unghästar från 0 till 4 år som ska digitaliseras i ett nytt system. Systemet är tänkt att användas av den svenska avelsorganisationen men anpassas så att fler länder enkelt kan ansluta sig framöver. Det finns idag ett 20-tal domare runt om i världen som samarbetar på olika sätt, men där det underliggande regelverket styrs av International Federation of Icelandic Horse Associations (FEIF). Bland annat jämförs bedömningarna  så att kriterierna bedöms lika, oavsett vilken domare eller i vilket land bedömningen görs. I Sverige är 3 av dessa domare verksamma.

Att samla all data digitalt har många fördelar

Den nya lösningen innebär att det blir möjligt att jämföra hästarna med varandra i olika klasser, inom samma event, under samma år, samma land eller i hela världen. På det sättet ser man vilken häst som kanske fått bäst in show, hur hästen förhåller sig till andra i hela landet och så vidare. Bedömningspoängen gör även att ägarna och uppfödarna kan avgöra vilka hästar som ska sparas som hingstar till avel eller så kan en häst med höga poäng ge ett högre pris i en eventuell försäljning. Denna information blir nu mer transparent än tidigare.

Heimir Gunnarsson, avelsledare på SIF Avel hoppas även att systemet kommer att producera spännande statistik och insikter på sikt. Efter några års användning kommer både SIF-avel och andra aktörer t ex att kunna jämföra värden mellan bedömningarna som gjordes av unghästen med den vuxna hästen. Denna typ av studier går inte att göra idag eftersom data från unghästbedömningarna saknas. Databasen ger även möjlighet att identifiera trender och mönster som kan ge domarna ännu bättre verktyg för hur de kan skapa så rättvisa bedömningar som möjligt.

Vi på Mindius tycker att det är väldigt roligt att sätta oss in i en ny verksamhet för att utveckla den bästa digitala lösningen. För att ge projektet en så bra start som möjligt så började vi med att göra en digital prototyp tillsammans med Heimir. På så sätt har vi fått en mycket bra förståelse för vilka behov som finns för olika användare. Prototypen gör att vi får en gemensam bild av hur systemet både ska fungera och se ut. Tillsammans har vi diskuterat vad som blir det lättaste sättet att jobba för varje användare och byggt upp en systemdesign, layout och vyer utifrån det. Vi hoppas att systemet kommer göra arbetet både lättare och effektivare för alla inblandade. Systemutvecklingen startas nu i slutet av juni och kommer att vara klar under hösten. 

Läs gärna mer om hur vi jobbar med prototyputveckling.