Idag kan vi meddela att Compileit AB har förvärvat verksamheten i Mindius Creative AB

Compileit är ett snabbväxande konsultföretag med huvudkontor i Stockholm som vi på Mindius har lärt känna det senaste året via vår gemensamma kund Jula. Jonathan och Isak som driver Compileit har under hösten tydliggjort att de vill etablera sig i Skövde för att stärka sin närvaro i Skaraborg. De ser allt positivt som händer i vår region och genom etableringen når de både nya kunder och en ny rekryteringsbas för Compileit. Genom att förvärva Mindius verksamhet så får satsningen i Skaraborg en flygande start.

Verksamheten drivs vidare med samma utvecklarteam från våra befintliga lokaler i Science Park Skövde. Under januari sker en praktisk överlämning så att alla åtaganden för drift, support och pågående uppdrag tas över på bästa sätt i den nya organisationen.

Filosofin att göra det komplexa enkelt är något som förenar våra verksamheter och även framåt är fokus att vara en trygg och lokal partner för digital utveckling och innovation. Tack vare Compileits storlek så tillförs både nya kompetenser och fler resurser vilket innebär ett ännu starkare erbjudande för Mindius kunder.

Kompletterande information till våra kunder kommer under januari. Tveka inte att kontakta Jonathan, Isak eller Christer redan nu om ni har några frågor. Christers fortsatta resa inkluderar 90 km Öppet Spår den 25 februari, konsultuppdrag via Mindius AB samt fortsatt företagande i nya former.

Stort tack till alla kunder, anställda i Mindius och nätverket runt oss för en fantastisk tid!

Varma hälsningar
Christer Hedman