Konsult med fokus på digitalisering och affärsutveckling

Jag erbjuder analys, rådgivning och innovation för verksamheter som vill skapa utväxling med hjälp av digitala lösningar.

Christer Hedman

Jag har jobbat med digitalisering och företagande i mer än 25 år. Mitt fokus har varit att utveckla digitala tjänster, system, appar och varumärken i team tillsammans med kollegor. Den röda tråden för alla projekt har varit att dra nytta av Internets utveckling och potential. I slutet av 2023 sålde jag min webbyråverksamhet och konsultar numera i egen regi utan anställda. Välkommen att höra av dig via LinkedIn eller via kontaktuppgifterna nedan.

Analys

Vilken research och analys behöver göras för att få ett vettigt beslutsunderlag?

Lyssna in kunden och skapa en gemensam problembeskrivning och/eller målbild. Stötta med research och analys och sammanfatta i ett kundanpassat beslutsunderlag.

Rådgivning

Behövs ett bollplank eller beslutsstöd för att komma vidare?

Det finns många sätt att ta sig från nuläge till önskad målbild. Stötta med rådgivning eller plan för att maximera utväxling och undvika misstag.

Innovation

Hur skapas en smart och innovativ lösning som ger verklig nytta?

Ta fram verktygslådan och anta utmaningen att utveckla eller förädla en produkt, tjänst eller process. Stötta med problemlösning, kreativt arbete eller innovation.