Kompetens

Hos oss jobbar utvecklare och designers med lång erfarenhet av utveckling av digitala lösningar. För att kunna leverera rätt lösning så lägger vi stort fokus på att förstå våra kunder. Vi som jobbar på Mindius är nyfikna problemlösare som är vana att ta ansvar för hela utvecklingsprocessen – från start till mål.

strategi@2x.png

Strategi

Att förstå hela bilden och passa in en digital produkt i ett större sammanhang är en av våra bästa egenskaper. Ibland känns digitalisering mer som affärsutveckling men vi vet att detta arbete betalar sig när det kommer till slutresultatet. Att ställa rätt frågor tidigt är en avgörande framgångsfaktor för alla utvecklingsprojekt.

Design & UX

User Experience (UX) har blivit en självklar del inom webb- och apputveckling. Användarens upplevelse kan vara skillnaden mellan en bra produkt och en helt fantastisk produkt. Vi jobbar pragmatiskt och anpassar metoder och verktyg till de faktiska behoven. Ett effektivt sätt att jobba är med prototyper där vi tidigt både kan verifiera funktion, egenskaper och användarupplevelsen. Prototyping är en form av ritningsarbete där vi på ett naturligt sätt även förankrar lösningen hos vår beställare. Vårt mål är alltid förenkla det komplexa till något som är lätt att förstå och använda – innan vi börjar koda.

design-ux@2x.png

Mobil

Webbplatser måste fungera lika bra i både stora och små skärmar. Vi använder responsiv teknik för att leverera bästa upplevelsen oavsett om besökaren surfar på mobil, läsplatta eller dator. Vissa kundspecifika system där vi vet vilken enhet användaren jobbar på kan optimeras för en specifik skärmstorlek. Inom apputveckling har vi erfarenhet av att utveckla både för iOS och Android. Vi använder gärna ramverk som React Native eller Flutter för att kunna dela kodbas mellan de båda plattformarna. På så sätt slipper vi utveckla och underhålla två appar från grunden vilket gör hela processen mer rationell.

mobil@2x.png

Webb & appar

Alla våra lösningar driftas på Google Cloud Platform (GCP), en av världens mest kraftfulla och mest skalbara servermiljöer. På GCP använder vi Kubernetes eller Cloud Run beroende på projekt, men Docker är en gemensam grundpelare i båda. De senaste åren har vi även automatiserat många delar i utvecklarens vardag kopplat till versionshantering, deployment och annan projekthantering. Vårt koncept för DevOps gör våra utvecklare effektivare och minskar risken för misstag.

webbplatser@2x.png

Webbplatser

Webbplatser bygger vi numera främst med Django/Wagtail men vi har även stor erfarenhet av WordPress. Alla webbplatser är kodade för att vara snabba, tillgängliga, sökmotoroptimerade och enkla att förvalta. Djupt tekniskt kunnande i kombination med design och innehåll är en styrka våra kunder uppskattar. Det var länge sedan det räckte att bygga en hemsida.

webbapplikationer@2x.png

Webbapplikationer

Framgångsrika verksamheter har insett vikten av digital transformation. Vi jobbar utmed hela skalan från mindre insatser till större helhetsgrepp. Vår expertis inom systemutveckling och kraftfulla teknikstack lämpar sig väl för både utveckling och drift av kundspecifika lösningar och systemintegrationer. Exempel hittar du på referenssida.

Hur vi jobbar med webbutveckling

Ett projekt börjar ofta i ett behov hos kunden, sedan går projektet igenom dessa sex steg för att få fram en så bra produkt som möjligt.

Research & analys

Vi går ner på djupet för att hitta det verkliga problemet och kunna föreslå den bästa lösningen. Tillsammans sätter vi upp tydliga mål för vad som ska förbättras.

Struktur & layout

Nu är fokus inte på snygg design utan först vill vi diskutera innehåll och layout. Vi jobbar med snabba skisser utan färg. Syftet är att det nu i början ska vara enkla att ändra.

Produktion

Med godkända layoutskisser kan vi börja utveckla samtidigt som vi jobbar med den grafiska designen. På så sätt kan vi jobba effektivt och komma snabbare framåt.

Testning & driftsättning

Hos oss lever en webbplats i tre separerade miljöer för utveckling, test respektive produktion. Nytt innehåll byggs oftas upp i testmiljön som sedan enkelt flyttas över till produktion av oss.

Statistik

Tillsammans tar vi fram mätbara och viktiga nyckeltal. Vi visualiserar sedan statistiken så att det blir enkelt att förstå orsak och verkan vid förändringar.

Vidareutveckling

Vi jobbar gärna små förändringar som gör stor skillnad. Nya behov eller insikter från statistiken gör att vi kan skapa bättre lösningar.