Serverless via Google Cloud Run och Mindius

I mitten av 2018 tog vi beslutet att flytta över all vår serverdrift till Google Cloud Platform (GCP). Sedan dess har vi migrerat över samtliga våra driftkunder till olika setups på GCP. Basplattan har hittills varit extremt skalbara och konfigurerbara kluster baserade på Google Kubernetes Engine (GKE). Under resans gång har vi tagit till oss de byggstenar vi behöver för att utveckla moderna och skalbara lösningar på GCP där några grundläggande är Cloud DNS, Cloud SQL, Cloud Storage och Cloud Pub/Sub.

Till dessa byggstenar kan vi under mars 2020 även addera Google Cloud Run som ett komplement till GKE. Cloud Run erbjuder en extremt lättmanagerad miljö för att spinna upp och drifta lösningar baserade på konceptet "serverless" och "stateless containers". Google har paketerat en miljö baserad på den öppna standarden Knative som i sin enkelhet blir extremt kraftfull för oss att jobba med. Genom att använda Cloud Run får vi en miljö som skalar helt automatiskt och det gör att vi kan fokusera på att utveckla applikationer istället för att hantera infrastruktur. En annan stor fördel är vi endast debiteras en kostnad när våra tjänster har besökare eller användare, dvs enbart när vår kod exekveras.

Serverless är perfekt teknik att använda för mikrotjänster för både webb- och mobilappar, men vi har även framgångsrikt börjat använda Cloud Run för traditionella webbplatser. I nuläget kör vi två lösningar skarpt på Cloud Run och fler kommer att följa under året.

Mer information finns här: