Gånganalyslabbet beställer nytt system från Mindius

Skaraborgs Sjukhus Gånganalyslaboratorium har beställt ett system från Mindius som ska användas för att registrera besök med tillhörande analys. En central funktion är att personalen ska kunna skapa och redigera analystyper från en palett av fördefinierade moment. Syftet är att underlätta och effektivisera administrationen av patienter och analysdata. Driftsättning av system planeras i slutet av juni 2016.

I gånganalyslaboratoriet i Skövde, utförs modern avancerad tredimensionell rörelseanalys. Reflekterande markörer tejpas fast på kroppen för att mäta rörlighet när patienten går. Muskelaktivitet registreras med plattor (elektroder) över muskler. Kraftutveckling mäts med kraftplattor som placeras i golvet och fotavtryck samlas med speciell fotplatta. Flera kameror och datorer används och all information sammanställs och tolkas för att få en övergripande bedömning av individens gång- och rörelseförmåga.

Denna dynamiska kvantitativa mätning tillsammans med en noggrann klinisk undersökning, videoobservation och sjukhistoria ger en tydligare och förbättrad bild av orsaker till gångsvårigheterna. Det ger också en möjlighet att följa förlopp och utvärdera effekten av behandling.