Digital tjänst för bostadsökande till Arne Lorentzon AB

För att underlätta och automatisera hanteringen av intresseanmälningar för bostäder så har vi nu lanserat en ny digital tjänst till Arne Lorentzon AB i Skövde.

Fastighetsägaren hade tidigare en e-postbaserad lösning vilket innebar att det gick mycket arbetstid för att administrera anmälningar och urval av nya hyresgäster. Med den nya tjänsten kan intressenterna själva enkelt registrera sig och underhålla sina egna uppgifter i en databas, vilket sparar mycket tid.

Systemet skickar även ut automatiska påminnelser när det är dags att förnya sin intresseanmälan. Anmälningar som inte förnyas gallras ut automatisk i enlighet med GDPR-kraven.

Handläggarna på Arne Lorentzon AB har också fått ett förbättrat sökverktyg för att kunna göra snabba och korrekta urval bland de sökande. I nästa version av lösningen kommer även dialogen med de sökande kopplat till de första stegen i uthyrningsprocessen att hanteras.

Webblösningen är baserad på Django och Wagtail.