Svenska Barnmorskeförbundet

I livets tjänst sedan 1886

Svenska Barnmorskeförbundet är den professionella sammanslutningen för legitimerade barnmorskor och barnmorskestuderande.

Mindius har producerat en helt ny webbplats baserad på WordPress för Svenska Barnmorskeförbundet.  Den nya webben är givetvis mobilanpassad och vi står för allt ifrån idé och design till utveckling och drift – kort sagt hela produktionen.

Den gamla webben var svår att hålla levande men nu har personalen på SBF fått ett betydligt enklare verktyg att jobba med i form av WordPress. Aktuella frågor och kalendarium har fått en mer framträdande plats det finns även möjlighet att kommentera nyheter.

barnmorskeforbundet.se

Svenska barnmorskeförbundets logotyp

Mobilanpassad webbplats