Omfattande projekt för V-Dem & Demscore

V-Dem och Demscore

Göteborgs Universitet behövde en expertkonsult på Django och Wagtail. Deras befintliga webbplats saknade ett användarvänligt CMS och dessutom fanns ett antal kritiska och specialbyggda djangoapplikationer att förhålla sig till. Mindius uppdrag var att underlätta uppdatering av innehåll och skapa en enhetlig grafisk design. Detta innebar även att rent tekniskt integrera de färdigutvecklade specialfunktionerna för nedladdning av data och grafiska dataverktyg så att de upplevs som en del av den publika webbplatsen.

V‑Dem (Varieties of Democracy) är världens mest omfattande demokratiindex med över 3000 anknutna forskare och drivs av Göteborgs Universitet med finansiering från Världsbanken, EU och en rad andra stiftelser och organisationer. Projektet har ett unik sätt att konceptualisera och mäta demokrati. I nuläget finns över 30 miljoner datapunkter, 202 länder och över 480 indikatorer från åren 1789 till 2021 i deras dataset.

Demscore är ett samarbete mellan Sveriges största universitet med målet att tillhandahålla gratis och öppen kvalitativ data inom demokrati, politik, historia och konflikt. Demscore är en samling av dataset där bland annat V-Dem ingår.

Prototyparbete och utveckling i två omgångar

Vi startade med att ta fram en klickbar prototyp för Demscore och fokuserade då enbart på de funktioner som Demscore behövde. Arbetet med design och funktioner skedde i tätt samarbete med Lisa Gastaldi på Göteborg Universitet som jobbat med innehållet i Django på förra webbplatsen. Att presentera komplex data på ett enkelt och tilltalande sätt är inte helt självklart. Efter flera iterationer med tester av prototypen landade vi i ett koncept som var både flexibelt att jobba med och enkelt för besökaren att förstå.

Vi tog tidigt beslutet att låta V-Dem och Demscore dela på kodbasen så att funktioner som utvecklas till ena sajten enkelt skulle kunna dupliceras till den andra. På detta sätt sparas mycket tid på både design och utveckling.

När webbplatsen för Demscore var klar kunde vi återanvända koden och anpassa profilen för V-Dem. Vi utvecklade ett antal nya funktioner som behövdes för att presentera den unika informationen på bästa sätt. Dessutom adderade vi flera typer av innehållsmoduler för ännu fler layoutmöjligheter.

Demscore lanserades i juni och V-Dem lanserades i oktober 2022.