Svenska Barnmorskeförbundet - I livets tjänst sedan 1886

Nu lanserar vi en helt ny mobilanpassad webbplats baserad på WordPress för Svenska Barnmorskeförbundet. Mindius står för idé, grafisk design, utveckling av tema och funktioner, lansering och drift - kort sagt hela produktionen. 

Den gamla webben var svår att hålla levande men nu har personalen på SBF fått ett betydligt enklare verktyg att jobba med i form av WordPress. Aktuella frågor och kalendarium har fått en mer framträdande plats på den nya webben.

Svenska Barnmorskeförbundet är den professionella sammanslutningen för legitimerade barnmorskor och barnmorskestuderande.

Besök sajten på: www.barnmorskeforbundet.se