Projekt Mongoose är live

I samband med världens största maskinmässa, Bauma i München 11 april 2016 lanserades det webbaserade systemet Mongoose. Enligt kunden SVAB Hydraulik har det mottagits mycket väl på marknaden.

Med hjälp av systemet kan nu både SVAB själva och deras slutkunder enkelt skapa en konfiguration för joystickhandtaget L8. Webbkonfiguratorn är mycket intuitivt och kräver inga förkunskaper för att kunna användas. Det kompletta underlaget skickas sedan som en offertförfrågan till säljavdelningen på SVAB. Resultatet blir en avsevärt snabbare beställningsprocess där även all data kvalitetssäkras.

Tack vare att att konfigurationen sparas digitalt rationaliseras även produktionsplanering, beredning och tillverkning. Detta har gjort att den totala tiden till leverans av färdig produkt har kunnat kortas ner från månader och veckor till dagar.

Mer information om projektet finns på vår referenssida om projektet, SVAB Joystickkonfigurator.

Läs mer om vad SVAB själva säger om sin nya L8 webbkonfigurator.