Ny driftmiljö online

Fredag 24 april 2015 av Christer

Under de senaste månaderna har vi jobbat med en ny arkitektur för vår driftmiljö. Allt eftersom vi får fler och fler kunder så kommer vår egen hårdvara inte att räcka till så vi har tagit ett strategiskt beslut om att bygga upp ny arkitektur på ett externt datacenter.

Nya kunder kommer lanseras direkt på den nya miljön och under det kommande året kommer vi successivt flytta ut befintliga kunder från de gamla servrarna. Vi är även mycket nöjda att kunna erbjuda en sådan här lösning via en svensk driftpartner eftersom våra kunder då slipper alla juridiska bryderier som det annars skulle kunna innebära att lägga sina tjänster på servrar utanför Sverige.

Den nya arkitekturen bygger på ett modernt och skalbart koncept både när det gäller teknisk plattform, virtualisering och management. Vi har tillämpat filosofin kring DevOps för skapa en miljö med hög grad av automation när det gäller hela kedjan från utveckling, test, lansering, drift och underhåll.

Med hänsyn taget till det stora antalet installationer av WordPress  som vi driftar så har vi även byggt upp en anpassad och strömlinjeformad arkitektur för dessa. Det innebär att vi nu enkelt kan göra tester och massuppgraderingar för hela servrar istället för enskilda installationer.

Driftmässigt har vi nu inga begränsningar längre och målet är att på sikt eliminera alla potentiella flaskhalsar och ”single-point-of-failures”. Vi har redan kommit långt genom att introducera lastbalansering och möjlighet för webbplatser att ligga distribuerade på flera webbservrar. Redan nu finns även en plan för hur vi ska ta detta till nästa nivå genom att skapa ett nät som sträcker sig över två datacenter. Övervakning, loggning, automatisk felhantering och larm till personal sker via ett antal olika och oberoende tjänster.

Plattformen vilar på följande byggstenar: OpenStack, CoreOS, Docker, Ansible, Git/Bitbucket, Sentry, New Relic och Icinga.