Mina Sidor till Rapp Fastigheter

Rapp Fastigheter – Mina sidor

Rapp Fastigheter är en av Skövdes största fastighetsägare och hanterar stora mängder intresseanmälningar varje år. Mindius fick uppdraget att modernisera, förenkla och automatisera denna process.

Resultatet innebär att de sökande nu själva kan registrera, uppdatera och förnya sina intresseanmälningar. De intresseanmälningar som inte förnyas rensas ut automatiskt av systemet i enlighet med GDPR.

Handläggarna på Rapp Fastigheter har också fått ett förbättrat sökverktyg för att kunna göra snabba och korrekta urval bland de sökande. Mer tid och fokus kan nu läggas på kundservice istället för registervård.

Lösning bygger på Wagtail/Django och driftas på Google Cloud Platform. Mindius har haft ett helhetsansvar för planering, design och genomförande av projektet.