IUC Industrihubb väljer webb från Mindius

Skärm med webb från IUC Industrihubb

När Business Region Örebros satsning på industriutveckling gick från projekt till permanent organisation valde de att bli en del av IUC Sverige. Då fanns möjligheten att klona IUC Sveriges webbplats, vilket projektledaren Andres Moberg valde att göra.

Vi på Mindius tycker att det är fantastiskt kul att kunna hjälpa de IUC-bolag som ser fördelarna med att ha en gemensam plattform som redan har utvecklats under flera år. En annan fördel är att de kan gå tillsammans och göra större vidareutvecklingar men dela på kostnaden. Därför kan plattformen fortsätta att vara skräddarsydd för deras verksamhet. För närvarande har fem stycken IUC-bolag valt att jobba med oss på Mindius.

IUC Iindustrihubb ikoner

I projektet har vi också specialdesignat ikoner till de tre första blocken på startsidan som förtydligar huvudbudskapet och leder besökaren vidare. Ikonerna har designats för att passa in i den grafiska profilen.


4 IUC företags webbplatser i mobil

Mer om IUC-kloner
Under 2021 lanserade vi nya webbplatser till IUC Syd, Techtank, IUC Norr och IUC Kalmar som alla är en del av nätverket IUC Sverige. Läs nyheten om IUC-klonerna här