Grafisk profil, logga och webb till IoT Jönköpings Län

IoT Jönköping Logotyp Huvudalternativ

Under hösten har vi på Mindius utvecklat en webbplats till projektet IoT Jönköpings län. Vision med projektet är att göra Jönköpings län till Sveriges mest attraktiva och tillgängliga län. Genom att sammanföra en rad offentliga aktörer i regionen för att dela på kunskap, erfarenheter, teknik och kostnader så undviks att varje enskild aktör ”uppfinner hjulet på egen hand”.

Vårt uppdrag var att skapa en webbplats för att sprida information om projektet både internt och externt. Ett övergripande krav var en modern och tilltalande grafisk profil för att skapa en tydlig avsändare för projektet. Det resulterade även i att vi tog fram illustrationer för att förstärka budskap och förklara olika tillämpningsområden. Ett viktigt mål med webbplatsen är att generera intresse och inspirera deltagarna att starta egna initiativ för att testa IoT-tillämpningar i sina egna verksamheter.

Kärnan i webben är IoT-initiativen

Genom ett strukturerat arkiv med IoT-initiativ gör vi det enkelt för alla besökare på webbplatsen att hitta, inspirera och lära av varandra. Initiativen är kopplade till en deltagare och är indelade i olika sektorer och har alla en status om visar i vilken fas initiativet är i. Genom att sätta status planerad, under utveckling, begränsad drift, fullskalig drift eller avslutad, kan alla se vad som är på gång eller vad som har testats innan och enklare samarbeta eller utbyta erfarenheter.

Vi har även gjort det enkelt att få översikt genom att samla initiativen per deltagare och inom varje kommun. Det underlättar när besökaren vill få grepp om vad som händer inom ett geografiskt område. Förutom detta så går det även att hitta allt innehåll via sökfunktionen som drivs av Elastic Search. Söksidan är designad för att det ska vara enkelt att hitta kontaktpersoner, initiativ och deltagarsidor.

Logotyp, grafisk profil, illustrationer och ikoner

Parallellt med att skapa prototypen för webbplatsen så tog vi fram en logotyp och en grafisk profil med typsnitt, och grafiska element som förstärker identitet och budskap. Begreppet IoT är komplext så vi valde att inte försöka förklara hela begreppet i loggan. Vi lät den istället vara stilren och fokusera på några utvalda delar. Under arbetet med logga tog vi också fram tre illustrationer för att ge visuell ingång till innehållet på startsidan, samt ikoner till alla sektorer.

IoT Jönköping – alla tre stora illustrationer

Illustrationer till startsidan. Från vänster; Internet of Things, Sektorer och Vision

Skisser logga – IoT Jönköpings Län

Idéskisser i arbetet med logotyp

Skisser logga utvalda – IoT Jönköpings Län

Utvalda element för symbolen i logotypen. Från vänster; kartmarkör, koppla ihop och J för Jönköpings Län

IoT Jönköping Logotyp Huvudalternativ

Färdig logotyp för Internet of Things Jönköpings Län