Google Fonts kan vara olagligt enligt GDPR – läs om vår lösning

Mindius snårigt runt GDPR

Nyligen fick ett företag böter av en tysk domstol på grund av hur de använde Google Fonts på sin webbsida. Det vanligaste sättet att implementera Google Fonts är att göra ett anrop till Google för att hämta typsnitten direkt från besökarens webbläsare. I detta anrop kan Google läsa ut användarens IP-adress, vilket domstolen tolkade som ett läckage av personuppgift.

Man kan tycka vad man vill om denna tillämpning av lagen och alla får själva göra en bedömning av risken att faktisk bli anmäld och bötfälld. Men, för att vara helt på den säkra sidan behöver webbplatser som använder Google Fonts en teknisk anpassning.

Lösningen

Den tekniska anpassningen innebär att typsnitten lagras på samma webbserver som hemsidan finns på. I detta fall görs alltså inte något spårbart anrop till Google. Åtgärden innebär att vi laddar ner filerna för typsnitten till er hemsida och anropar dem från denna adress istället. För att lösa detta krävs en manuell insats av utvecklare för identifiera typsnitt/filerna, uppdatera sidmallar, versionshantering, lansering och validering av resultatet.

Erbjudande

Följande erbjudande innebär att ni kan behålla befintliga typsnitt och utseende på hemsidan utan att bryta mot den nya tolkningen av GDPR.

Engångskostnad: 4 000 kr + moms.


Vill du veta om din webb använder Google fonts? Är du intresserad av erbjudandet eller undrar något annat gällande GDPR? Hör av dig till oss så kollar vi och hjälper dig.

Camilla Bergman – camilla.bergman@mindius.se – 0500-27 20 55
Christer Hedman – christer.hedman@mindius.se – 0500-27 20 53