Förändring av bolagsstruktur

Information till Mindius kunder, leverantörer och nätverk

Den 31 december 2018 såldes den befintliga verksamheten i Mindius AB (556101-2740) till det nystartade och helägda dotterbolaget Mindius Creative AB (559184-3817). Det nya bolaget tar därmed över samtliga kunder, leverantörer, personal och övriga åtaganden från Mindius AB.

Mindius AB kommer att finnas kvar som ett holdingbolag med Christer Hedman som ägare.

Vad betyder det för mig som kund?

Om du är kund hos Mindius AB idag behöver du inte göra någonting förutom att vara observant på att eventuella framtida fakturor kommer från Mindius Creative AB och ska betalas till ett nytt BankGiro-nr. Våra leverantörer kommer att kontaktas för överlåtelse av avtal etc. Kontaktuppgifter, besöks- och postadresser är de samma som tidigare för samtliga bolag.

Mindius Labs AB – ett nytt innovations- och produktbolag

Vi har även startat ytterligare ett dotterbolag med namnet Mindius Labs AB där personalen går in som delägare. I detta bolag är vårt mål att utveckla våra bästa idéer till nya digitala affärsmodeller och produkter. Genom att lägga denna verksamhet i ett separat bolag förbereder vi oss för att enkelt kunna samverka med externa partners eller att gå in som delägare i startups. Välkommen med din idé!

Med vänlig hälsning
Christer Hedman med personal