ASSAR får ny webb

Assar webb i 2 skarmar – iPad och iPhone

I dagarna har vi avslutat projektet som resulterat i en ny webbplats för ASSAR Industrial Innovation Arena, mötesplatsen där personer inom teknikföretag och tillverkningsindustri har möjlighet att titta på ny teknik, forskningar och innovativa lösningar. En innovationsarena med syftet att stärka konkurrenskraften för den tillverkande industrin och teknikföretag i regionen. Den 2 mars slogs portarna upp för den nya innovationsarenan, placerat på samma område som Balthazar i Skövde.

Redan i mitten av förra året fick vi i uppdrag att ta fram en enkel, modern och stilren webbsida som Högskolan i Skövde, IDC West Sweden, Gothia Science Park, Volvo Car Corporation och Volvokoncernen står som initiativtagare för. Arbetet skulle innefatta layout och design, framtagning av sidstruktur, sidmallar, innehåll och drift. Vi valde att ta fram webbplatsen i Wordpress, av den anledning att det är ett enkelt och användarvänligt webbpubliceringsprogram. Under hela designarbetet tog vi stor hänsyn till varumärket, den grafiska profilen och de mål som identifierats för projektet för att tillslut landa i en webbplats som känns inbjudande och modern.

Cecilia Fransson som är kommunikatör på ASSAR vill kunna nå ut till personer som arbetar inom tillverkningsindustri och teknikföretag i första hand. Hon har även förhoppning om att kunna göra forskare, forskningsfinansiärer, media, politiker, studenter och alumner nyfikna på verksamheten och därmed kunna locka fler besökare till innovationsarenan. För att få en bild av Cecilias syn på webbplatsen lät vi henne besvara några korta frågor.

Vad är syftet med er nya webb?
Syftet med ASSARs webbplats är att öka effekten och öka synligheten av de gemensamma satsningar som de fem initiativtagarna står bakom och att skapa delaktighet med målgruppen. Webben ska ge en virtuell känsla av det som man får uppleva i den fysiska miljön, som att kunna ta del av ny forskning, till exempel.

Vad kommer läsarna kunna ta del av?
Vi kommer att arbeta mycket med storytelling och impact stories, eller på ren svenska; vi kommer att lyfta goda exempel från vår verksamhet och vilka effekter verksamheten kan ha. Det handlar om teman som samverkan, forskning, innovation och utbildning. Vi kommer även att lyfta goda förebilder, i synnerhet kvinnliga sådana, för att peppa unga tjejer att plugga teknik. Läsarna kommer också att hitta alla de aktiviteter som man kan ta del av för att utveckla sig själv eller sitt företag.

Varför valde ni Mindius som leverantör för projektet?
Vi valde Mindius för att vi fick höra gott om er från tidigare kunder och vi såg också det som positivt att det fanns en fysisk närhet mellan Mindius, Högskolan i Skövde, Gothia Science Park och IDC West Sweden AB.

Hur har reaktionerna sett ut för den nya webben?
Övervägande positiva, många tycker den känns ljus, modern, snygg, flera gillar att bilder får ta stor plats och den redaktionella startsidan där man snabbt får inblick i vad som sker på arenan och direkt får ”träffa” människor som aktivt bidrar in i ASSAR genom exempelvis industrinära forskning och samverkan.

Du hittar den nya webbsidan på assarinnovation.se.