Årets Parkföretag 2019

Christer tar emot priset som årets parkföretag 2019

Idag blev Mindius utsett till ”Årets Parkföretag 2019” på Science Park Skövde. Vi är självklart mycket stolta över denna fina utmärkelse. Motiveringen löd:

”I dagens hårda konkurrens av bra, kvalificerad arbetskraft har ni visat att ni tänker nytt och skapar möjlighet för de anställda att vara med på en utvecklingsresa. I ert moderna företag kan medarbetarna påverka sin egen framgång genom att de erbjudits att gå in som delägare i ett nytt dotterbolag.”

Under två års tid har vi använt allt överskott för att renodla verksamheten, införa en helt ny teknikstack för utveckling och drift på Google Cloud Platform (GCP), bildat ett nytt innovations- och produktbolag där de anställda är delägare samt varit med och grundat Sajkla AB. Det värmer att vi uppmärksammas för detta slit.